Ejendomsværdi

Stop urimelige boligskatter

Hvorfor

Hvorfor denne hjemmeside?

Vi er tre beboere, der har boet i en længere årrække på Stubbedamsvej  i Helsingør.Vi har begge oplevet en eksplosion i ejendomsbeskatningen, hvilket især skyldes stigningen i grundskylden.

Vi er ikke imod boligbeskatning som sådan, men den skal være rimelig og fordelt rimeligt og ikke presse boligejere ud af deres boliger som den gør nu. Og så mener vi at politikerne skal holde deres løfter. Læs lidt mere om os her

Såvel VK-regeringen som den nuværende regering har lovet at holde boligskatterne i ro
– i det mindste til udgangen af den nuværende regeringsperiode.
Den virkelighed vi har oplevet er imidlertid en anden. I flere tilfælde er boligskatterne ikke blot steget, men eksploderet.
Hvordan har det kunnet/kan det lade sig gøre ?

Formålet med denne hjemmeside er at dokumentere, hvad der er sket.
At kaste lys over et sagsområde, der – måske bevidst – er gjort vanskeligt gennemskueligt
At afdække de manipulationer, der har foregået og foregår.

  • At være en platform for debat.
  • At medvirke til at politikere og myndigheder giver korrekte og fyldestgørende svar på spørgsmål vedrørende ejendomsvurdering og beskatning.
  • At fastholde politikerne på deres erklærede mål mht. boligbeskatning, som det er kommet til udtryk i regeringsgrundlag.
  • At arbejde for at de skatteydere, der i forhold hertil har betalt for meget i skat, kompenseres.

Du er velkommen til at abonnere på nyhedsbrev, kommentere på nye artikler, og selv skrive et indlæg. Opret dig her

Fra 2002 til 2014 er grundskylden fordoblet til trods for, at skiftende regeringer siden 2002 har sagt, at de ville holde boligskatterne i ro:

VK-regeringen skrev i sit regeringsgrundlag (2001): “Det skal være slut med stigninger i skatter og afgifter. Regeringen indfører et skattestop, der som udgangspunkt indebærer, at regeringen ikke vil hæve nogen skat eller afgift”!

S-R-SF-regeringen skrev i regeringsgrundlaget  i oktober 2011: “Regeringen vil holde boligskatterne og rentefradraget i ro i indeværende valgperiode”!

I perioden siden 2002 har vi hver for sig betalt ca. 200.000 kr mere,  end hvis grundskylden var holdt i ro!

Dette site er lavet for at informere om problemet og skabe fokus på at få rimelighed i boligbeskatningen.

Se mere her

Del facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Theme created by thememotive.com. Powered by WordPress.org.